คันนี้ของประเทศอะไร กี่ปีแล้ว ราคาประมาณเท่าไร ขอบคุณคับ
ข้อมูลที่พอมี ซื้อมาจากท่าเรือ ประมาณ 20 ปี
ข้อมูลจากช่าง เป็นงาน ไต้หวัน 40 ปี
Name:  IMG_1559.jpg
Views: 122
Size:  69.0 KB