620สวยนๆอยากแลก มีไครสนจัยเปลี่ยนแนวไหมคับ


http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=617177