กลุ่ม C Snim Chiangmai Thailand ได้จัดทริปการเดินทาง เชียงใหม่-ทุ่งบัวตอง-ปาย ของเชิญชาวกลุ่มร่วมเดินทางไปด้วยกันได้นะครับ....หร ือเจอระหว่างทางทักทายกันได้นะครับ....