ใครต้องการขายช่วยลงรายหละเอียดไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ