ฝากงานด้วยคับ,,,,
สถานีตำวจภูธรกระโพ ร่วมกับ ชมรมผู้ขับขี่จักรยานยนต์คลาสสิคจังหวัดสุรินทร์
เรียนเชิญ..พี่น้องชาวคลาสสิค บิกไบค์ สกูตเตอร์
ร่วมงาน...สองล้อสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคม
3-4 ธันวาคม 2554
ณ.สนามอเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรกระโพ อ.ท่าตูม จ,สุรินทร์
วัตถุประสงค์ของงาน
1.เพื่อหารายได้จัดสร้างสนามฟุตบอลให้แก่ สถานีตำรวจภูธรกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ให้ผู้ข ับขี่จักรยานยนต์ทั่วประเทศ ได้รู้จักหมู่บ้านช้าง
และ วัฒนธรรมพื้นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ให้เป็ นที่แพร่หลาย
3.เพื่อให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้ อื่น
ในสังคม
เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
15.00 น. ลงทะเบียนประกวดรถประเภทต่างๆ
17.00 น. คณะกรรมการตัดสินรถที่เข้าประกวดทุกประเภท
19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
19.00 น. ชมวงดนตรีสตริง เร็กเก้ เพื่อชีวิต และกิจกรรมหลากหลายบนเวที
24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
06.00 น. ร่วมรัปทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.00 น. ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภา พ
การประกวดรถประเภทต่างๆดังนี้
สองล้อเล็ก เดิม+สวยงาม รถผู้ชายสูบตั้ง เดิม+สวยงาม รถผู้ชาย 400 ซีซีขึ้นไป สวยงาม
รถผู้หญิงถังรวม เดิม+สวยงาม รถผู้ชายสูบนอน เดิม+สวยงาม มาเยอะนับจากการลงทะเบียน
รถผู้หญิงถังแยก เดิม+สวยงาม รถเวสป้า+แลม เดิม+สวยงาม มาไกลขับมาเอง
รถผู้หญิงไฟต่ำ เดิม+สวยงาม รถksr สวยงาม มาก่อนกลุ่มแรก มีสซ้อนท้าย
ติดต่อสอบถาม………….
พี่แดง รถเก่าเพื่อนสนิทเมืองช้าง 082-3696994
ป๋ายศ รถเก่าหมู่บ้านช้าง 084-9607080
พี่ต๋อย รถเก่าเมืองช้าง 089-6274099
พี่เหน่ง คนเดินทาง 083-1263976