ผมก็ซื้อต่อมาจากพี่เค้าอ่ะครับ
นี้ไงเฟสเค้า http://www.facebook.com/profile.php?...00002221147148