เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๗ รอบ
จึงขอเชิญชวนคนรักจักรยานทุกๆคน(ทั้งจักรยานโบราณและ ไม่โบราณ)
มารวมตัวกันที่หน้าเทศบาลหาดใหญ่ เวลา ๕ โมงเย็น วันที่ ๕ ธันวาคมนี้
รายละเอียดโทรสอบถาม นาย กวงเม้ง 0897351101
แล้วเจอกันนะครับ