พี่โจ ครับ เราชาวนครลำดวนทุกคนรอการมาเยือนจากพี่น้องพระพุทธบา ท อยากตั้งใจนะครับ หวังว่าพี่จะมานะครับ เราจะรอ / ชาวนครลำดวน