พอดีมีสมาชิก route 36 มาบตาพุด ชักชวนออกทริป พี่น้องท่านใดสนใจส่งข่าวด่วน ส่วนเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบนะพี่น้อง