กสท. ปรับปรุงระบบ วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 24.00 น. - วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 05.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้
Server ใช้งานได้ไม่ต่อเนื่องหรือไม่สามารถติดต่อได้ โดยหลังจากระยะเวลาดังกล่าวระบบจะสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ Server ที่ได้รับผลกระทบ

ขออภัยในความไม่สะดวก ครับ