ขอเชิญร่วมงาน “สานฝันปันน้ำใจเพื่อน้อง” โดยกลุ่ม ลู่ลมclassic "ครั้งที่ 2"
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดหาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ด้วยโอกาสแล ะยากจน
- เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดของพี่น้องชาวสองล้อและสี ่ล้อ
พบกับ คอนเสิร์ต แสง สี เสียง อลังการ จากวง THE MOUSSES

ณ เขื่อนน้ำพุง อ. ภูพาน จ.สกลนคร

กำหนดการ วันที่ 14 มกราคม 2555
เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน-รับของที่ระลึกงาน อาร์ม ป้ายห้อยคอ สติ๊กเกอร์
เวลา 16.00 น. เริ่มการประกวดรถประเภทต่างๆ
-ผู้ชายสูบนอนสวยงาม -ผู้ชายสูบนอนเดิม -ความคิดสร้างสรรค์
-ถังแยกเดิม -ถังแยกสวยงาม - 400 CC.ขึ้นไปสวยงาม
-ถังรวมเดิม -ถังรวมสวยงาม -รางวัลมาเยอะ
-ไฟหล่นเดิม -ไฟหล่นสวยงาม -รางวัลมาไกล
-ผู้ชายสูบตั้งเดิม -ผู้ชายสูบตั้งสวยงาม -รางวัลมาได้ไง
-โมตาดสวยงาม(สูบตั้ง) -KSRสวยงาม -รางวัลมาก่อน
-รางวัลมารยาทดีเด่น (รางวัลพิเศษ 5 รางวัล)
เวลา 19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ประกาศผลการประกวดประเภทต่างๆ
เวลา 21.00 น. ประกวดมิสซ้อนท้ายและร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวที
เวลา 23.00 น. แลกของที่ระลึกบนเวที
เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

สอบถามข้อมูลได้ที่ เฉพาะรถเดิมทุกรางวัลจะได้รับยางนอก

ช่างแอ๊ด ลู่ลม 082-844-7653
(รับรองความยุติธรรม KM 7),(ต้น สนิมทองคลาสสิค)
(ยางคูก้า),(KLAENG HONDA CLASSIC)