รถที่แต่งมีกี่แนวคับ อะไรบ้าง
อย่างโมตาด แทรกเกอร์ แล้วอะไรอีกบ้าง
อยากทราบด้วยคับว่า รถที่แต่งแนวสงครามโลกเรียกว่าอะไร