ขอเชิญชวนชาว 2 ล้อ ร่วมงานอินทร์บุรีคลาสสิค ช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกอุทกภัย ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิิงห์บุรี

วันที่ 17-18 มีนาคม 2555
วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนอินทร์บุรีถูกน้ำท่วม
2) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้โร งเรียนอินทร์บุรี
3) เพื่อพบปะสังสรรค์ผู้ที่มีใจรักในรถมอเตอร์ไซค์ในรถค ลาสสิค
กำหนดการ วันที่ 17 มีนาคม 2555
08.00 เริ่มเปิดลงทะเบียน ค่าเข้างานท่านละ 120 บาท รับของที่ละลึก อาร์ม สติกเกอร์ ป้ายแขวนคอ ( หางบัตรลงทะเบียนจับรางวัล ทองคำหนัก 1 สลึง และ รถ Honda 1 คัน )
15.00 เริ่มประกวดรถประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ( ค่าสมัคร ในการประกวดรถคันละ 50 บาท )
ทุกรางวัลในการประกวดของรถจะมีถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
1) รถผู้หญิงเดิม 7) รถ SR เดิม
2) รถผู้หญิงสวยงาม 8) รถ SR สวยงาม
3) รถผู้ชายเดิม 9) รถความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิน 250 CC
4) รถผู้ชายสวยงาม 10) รถความคิดสร้างสรรค์ 250 cc ขึ้นไป
5) รถมินิสวยงาม 11) VESPA SCOOTER เดิม
6) รถคลาสสิคแฮนสูงที่สุด 12) VESPA SCOOTER สวยงาม
13) รางวัลมาไกลขับมาเอง 3 สาย ( เหนือ ใต้ อีสาน ) เช็คจากบัตร และ ป้ายกลุ่ม ที่มา
14) มิสซ้อนท้ายอินทร์บุรีคลาสสิค

เริ่มพิธีการ
17.00 พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมรถเครื่องเสียงจากภาคกลาง
18.00 ฟังเพลงวงดนตรีเพื่อชีวิต และ อินดี้ SKA
19.00 เริ่มกิจกรรมบนเวที
20.00 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
21.00 ประกาศรางวัลประกวดรถประเภทต่าง ๆ และ จับของรางวัลหางบัตร 2 รางวัล
22.00 สนุกสนานกับวงดนตรี เพื่อชีวิต และ อิ้นดี้ SKA
24.00 แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

กำหนดการวันที่ 18 มีนาคม 2555
07.00 รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.00 ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน และ เดินทางโดยสวัสดิภาพ
พบพิธีกร พี่หน่อง KM7 จ่าศักดิ์ KM7 ช่างลอยโคราช ช่างอ้นฟินิกส์