งานนครลำดวน (ศรีสะเกษ) 27-28 มกราคม 2550 มาให้ได้นะครับ เราจะรอ / ชาวนครลำดวน