อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ North t.d.m. อ่านข้อความ
คัยก็ได้ช่วยรับ ไปดูแลแทนผมที
up up up