เก็บมาจากชาวบ้านเค้า อ่านแล้วมันได้ประโยชน์กะพวกเราด้วย ดีมากๆ วิธีการเตรียมตัว - วิธีปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ เดินทางไกลhttp://www.stormclub.com/cgi-bin/art...cgi?doc=TV0001/\3