สวัสดีครับทุกคน หนีน้ำกันหวัชุกหวัซุน ผมอยู่คอนโดเมืองทอง และทุกคนละอยู่ที่ไหนกันบ้าง รถจมน้ำหรือป่าวผมรอดหวุดหวิด