เข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiscooter.com/forums/sh...ad.php?t=60010