เพิ่งได้ Escort Mk 1 4 ประตูมาขับครับ
EMs Lambretta