ตามฟาชุดไฟหน้า 90 สามเกียร์ครับเอาขั้วไฟด้วยนะครับ
ขแเปน Siem แท้นะครับ