มาสแฟมลี่ 1400 วิ่งสะดุดแล้วดับ สาเหตุเกิดจากอะไร
เติมน้ำมัน แก๊สโซฮอ 91-95 อยู่
ใครทราบชวยแนะนำด้วยนะคับ ขอบคุณคับ