อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ watawa อ่านข้อความ
แนบเอกสาร 3853606แนบเอกสาร 3853607แนบเอกสาร 3853608บานเฟี้ยมเกล็ดบน,ฝักล่าง 40*200cm ไม้สักเก่า บานละ 3,200 ฏ
ชุดนี้ยังอยู่ไหมครับ