*เนื่องด้วยกระผมจะลาอุปสมบท ในวันที่ 18ม.ค.55(ช่วงเช้า)
ณ วัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช**

กระผมจึงขอขมา ขออโหสิกรรมแด่ทุกท่าน
กรรมใดที่ผมเคยก่อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางใด ชาติภพภูมิใด
กระผมขอขมา และขออโหสิกรรมทุกประการ
และผมขออโหสิกรรมให้กับทุกสรรพชีวิต ที่ได้เคยกระทำกับกระผม
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางใด ภพภูมิใด ขออโหสิกรรมให้หมดสิ้น
ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกต่อไป
ขอแผ่กุศลผลบุญในครั้งนี้ให้กับ บุพการี บรรพบุรุษ เจ้ากรรม นายเวร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองผมตลอดมา สัมภเวสี ญาติ พี่ น้อง
และผองเพื่อนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเจริญสุขทั้งทางโลก และทางธรรม
หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร ทุกผู้ทุกคนเทอญ...