ขอเชิญร่วมงาน MC..สองล้อตอแหล ( ทำดีเพื่อน้อง ) ครั้งที่ 1
โดย กลุ่มสองล้อตอแหล สกลนคร
28 - 29 มกราคม 2555
สถานที่ ณ.โรงเรียนบ้านงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
จุดประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อมอบทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กน ักเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วด่อน
2.เพื่อมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรีย นบ้านงิ้วด่อน
3.เพื่ออนุรักษ์และพัฒนารถโบราณและพบปะแลกเปลี่ยนควา มคิดของพี่น้องชาวคลาสสิค
กำหนดงาน
- เวลา 08.00 น.เริ่มลงทะเบียน-รับของที่ระลึกงาน อาร์ม ป้ายห้อยคอ สติ๊กเกอร์ (หางบัตรลุ้นสร้อยคอทองคำ 50 สต.)
- แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มรับลงทะเบียนการประกวดรถ
ประเภทของการประกวดรถ
-ประเภทล้อเล็กชาลี เดิม/สวยงาม
-ประเภทล้อเล็กมังกี้เดิม/สวยงาม
-ประเภทถังรวมเดิม/ถังรวมสวยงาม
-ksr สวยงาม
-ประเภทถังแยกเดิม/ถังแยกสวยงาม
-ประเภทไฟต่ำเดิม/ไฟต่ำสวยงาม
-ผู้ชายสูบตั้งเดิม
-ดรีมเดิม/สวยงาม
-ประเภท 400 cc ขึ้นไปเดิม/สวยงาม
-ประเภทผู้ชายสูบนอนเดิม/สวยงาม
-ประเภทโมตาดสวยงาม
-ความคิดสร้งสรรค์
-ประกวดมิสซ้อนท้าย
-ประเภทรางวัลมาไกล
-ประเภทรางวัลมาเยอะ(นับจากการลงทะเบียน)
*****หมายเหตุ ประเภทรางวัลมาไกล
เกณฑ์การตัดสิน
1. ขับมาเอง
2. ที่ตั้งของชมรม
3. บัตรประชาชน
เวลา 19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
เวลา 20.40 น. มอบรางวัลแก่กลุ่มที่มามากที่สุดและไกลที่สุด(มาไกลข ี่มาเอง)
เวลา 21.00 น. แลกของที่ระลึก
เวลา 22.00 น. กิจกรรมบนเวที และการแสดงดนตรี (พบกับวงดนตรีสุดมัน โคโยตี้ สาวสวย )
เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

****หมายเหตุ...งานนี้จะมีการตรวจอาวุธ และใครที่ทะเลาะวิวาทหรือก่อความวุ่นวายภายในงาน ทางเราจะปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนดำเนินการ ตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในงานทั้งหมด

สอบถามข้อมูลได้ที่
0801843261 อ.เอก ประธานกลุ่ม
0871126658 พี่กบเคโระ รองประธานกลุ่ม
0821055540 พี่เกด จองบู๊ท
0810556890 ป๋าหม่ำ สอบถามเส้นทาง