ใม่แน่ใจครับ แต่เคยต่อใด้เพราะในเพลทมีเลขตัวถังอยู่ครับ