สอบถามเรื่องลายน้ำฟิลิฟครับ อยากทราบว่ามีกี่แบบครับ ไม่ทราบจริงๆ ขอข้อมูลน่อย นะครับ