^^ อยากจะเจอแล้วร่วมกันเที่ยวกันไปได้ด้วยกันกับชาวgto ครับ