"เชิญชวนพี่น้องร้วมงานสองล้อตอแหลทำดีเพื่อน้องครั้ง ที่1"

28-29 มกราคม 2555 [ครั้งที่ 1] ณ โรงเรียน บ้านงิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร

จัดโดยกลุ่มอนุรักษ์รถโบราณสองล้อตอแหล คลาสสิค สกลนคร
... ... ... เชิญชวนพี่น้องชาวสองล้อ MC ทั่วประเทศ ร่วมปันน้ำใจสานฝันเพื่อพี่น้อง

วัตถุประสงค์การจัดงาน
- เพื่อสมทบทุนปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
- เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนที่ยา กจน
- เพื่อสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
- เพื่อสร้างไมตรีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างชาวสองล้อคล าสสิคด้วยกัน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวสองล้อ ที่รักการเดินทางร่วมบริจาคและร่วมงานดังกล่าวและเพื ่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทาง

*กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
เวลา 09.00น. เริ่มลงทะเบียนเข้างาน แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.00น. เริ่มลงทะเบียนประกวดรถแต่ละประเภท มีดนตรี เบาๆให้ฟัง
- ประเภทรถความคิดสร้างสรรค์
- ประเภทรถผู้หญิงถังรวมเดิม/สวยงาม
- ประเภทรถชายเดิมสวยงาม
- ประเภทรถผู้หญิงถังแยกเดิม/สวยงาม
- ประเภทรถผู้หญิงตาต่ำเดิม/สวยงาม
- ประเภทรถมินิสองล้อเดิม/สวยงาม
- ประเภทรถแต่งสไตล์โมตาด/Tracerk- รางวัลมิสซ้อนท้าย/รางวัลมาเยอะที่สุด/รางวัลมาก่อน ระยะทาง 80 กม. ขึ้นไป/รางวัลมาไกล[นับจากลงทะเบียน]
- ประเภทผู้ชายสวยงาม 400 cc-ksr สวยงาม-ดรีมสวยงาม

**หางบัตร ลุ้นรับ ทอง 50 สตางค์ **

เวลา 19.00น. ประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลแก่ประกวด และสนุกกับวงดนตรีสกาเรกเก้เพื่อชีวต,สาวสวยโคโยตี้
เวลา 23.00น. แลกของที่ระลึกจากทางเจ้าภาพและสนุกกับวงดนตรี จนถึงเวลา 00.00น. และแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัญยาศัย วันที่อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
เวลา 07.00น. ร่วมทำความสะอาดสถานที่และร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึ ก
เวลา 00.00น. แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ ถ้าทำเขตเมือง สกลนคร กรุณาเปิดไฟใส่หมวกและกรุณาและกรุณาขับรถอย่างมีระเบ ียบวินัย และใครที่มีการทะเลาะวิวาดในงานเราจะให้ท่านรับผิดชอ บค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมด

สอบถามรายละเอียด
080-1843261 อ.เอก สองล้อตอแหล
082-1055540 คุณ เกด
088-4665549 ช่าง ใหม่ดูเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมดูเพิ่มเติม