ขอความเห็นว่าเราจะทำบุญที่อู่กันวันไหนดี เราจะทำบุญให้กับ พี่ ๆ น้องๆ ที่ได้จากเราไป