อยากรูว่าCOSAเดิมเครื่องฟิตพอประมาณจะเร่งสุดๆๆได้ก ี่ กม.ต่อชั่วโมงอยากรู้ช่วยตอบที
มีเงินสัก25000ซื้อได้ไหมแบบมีทะเบียนด้วยนะเอาแบบสภ าพพอประมาณเครื่องดี สีพอใช้ 0ดีไม่ล้ม ไม่เอียง