อยากได้เครื่อง mz es250/2 มียางรองแท่นเครื่อง, ล้องหลังทั้งชุด