ไม่ส่งข่าวคาว เอ๊ย ข่าวคราวเลยนะครับ เงียบยังงี้ไม่ไปแล้วเหรอครับ
KOK:D