เป็นเจตนารมณ์จากประธานกลุ่ม ที่ต้องมีหลังจากการจัดงาน คลาสสิคไนท์ปาร์ตี้ ทุกๆครั้งครับ จะเกิดขึ้นที่ใดเมื่อไรเราจะเอามาให้ชมกันเรื่อยๆครั บ

"http://image.ohozaa.com/view/83krn" target="_blank">