ไม่มีการเลื่อนแน่นอนครับ ยืนยัน 4-5 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการคืนน้ำใส ให้เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 4