(((((((((((((((((วงการ รถ อินวอย สั่นสะเทื่อนครั้งประวัติศาสตร์)))))))))))))))))))) ))
    
    
    
    
พื้นที่โฆษณา      พื้นที่โฆษณา      โรงงานผลิตโฟม eva tel. 083-9999217      พื้นที่โฆษณา
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 17

ชื่อกระทู้: (((((((((((((((((วงการ รถ อินวอย สั่นสะเทื่อนครั้งประวัติศาสตร์)))))))))))))))))))) ))

 1. #1
  Member
  วันที่สมัคร
  Oct 2011
  ข้อความ
  146
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  7

  มาตรฐาน (((((((((((((((((วงการ รถ อินวอย สั่นสะเทื่อนครั้งประวัติศาสตร์)))))))))))))))))))) ))  ต่อไปนี้รถเก่าจดประกอบจะไม่มีอีกแล้ว..ครับ..คิดแล้ วกลุ้มรถมอร์ไซร์เก่าจะหาอะไหล่ที่ไหนว่ะเนี๊ยะ..คงเ ป็นเพราะมีรถหนีภาษีเยอะแล้วกระทบกับผู้ผลิตและนำเข้ ารายใหญ่ๆของประเทศเข้า..

  ชมรมรถจดประกอบแห่งประเทศไทย
  แถลงการณ์ฉบับที่ 1
  มาตรการควบคุมการนาเข้าตัวถังรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ใช ้แล้วจากต่างประเทศ
  ที่มาของเรื่อง
  สืบเนื่องประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ) ได้เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท ี่ประกอบจากการนาเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่าจากต่างประเ ทศ และมีความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้กรมการค้าต่างประเทศกาหนดมาตรการควบคุมการนาเข ้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที ่ใช้แล้วจากต่างประเทศ
  กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมเรื่องมาตรการควบคุม การนาเข้าตัวถังรถยนต์ที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต ์ที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยไม่มีผู้ค้าชิ้นส่วนใช้แล้ว (เชียงกง ) และผู้ประกอบการรถจดประกอบเข้าร่วมประชุมด้วย
  ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมาตรการควบคุ มการนาเข้าโครงรถยนต์ใช้แล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสีย พอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้
  ข้อดี
  1. ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีนาเข้าโครงรถยนต์ใช้ แล้ว และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนใช้แ ล้ว
  2. เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลาง ที่ไม่มีกาลังทรัพย์เพียงพอที่จะเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ แต่สามารถหาซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่กระทบต ่อรายได้ที่มีเพียงจากัด
  3. มีการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศ
  4. ผู้ประกอบการมีโอกาสพัฒนาฝีมือ และหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ในอนาคตข้างหน้า อาจจะมีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์ในเครื่องหม ายการค้าของคนไทยจริงๆ
  ข้อเสีย
  1.เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีนาเข้า โดยการนาเข้าในรูปแบบของชิ้นส่วนและเสียภาษีในรูปแบบ ของชิ้นส่วน
  2.คุณภาพของรถยนต์ที่ประกอบขึ้นมาไม่น่าเชื่อถือ
  3.ผู้บริโภคมีความเข้าใจผิดต่อตัวรถยนต์ โดยคิดว่าเป็นการประกอบจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  กรมการค้าต่างประเทศได้จัดให้มีการประชุมอีกรอบในวัน ที่ 27 มกราคม 2555 ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้ค้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว(เชียงกง) และชมรมรถยนต์จดประกอบแห่งประเทศไทยมาเข้าร่วมฟังและ ออกความคิดเห็นด้วย เนื่องจากเวลามาในการประชุมในวันนั้นมีเพียงจากัด จึงได้นัดผู้ค้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว(เชียงกง)และชม รมรถยนต์จดประกอบแห่งประเทศไทยมาออกความคิดเห็นและชี ้แจงรอบนอกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
  ข้อเท็จจริง
  ธุรกิจนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วและธุรกิจรถยนต์จด ประกอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วเพื่อนาเข้ามาประกอบเ ป็นรถยนต์ใหม่ เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีนาเข้าดังที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
  กรมการค้าต่างประเทศ
  เงื่อนปมของปัญหาเริ่มจากระเบียบกระทรวงพาณิชย์ในปี2 334 ทั้งสองฉบับ เมื่อ 21 ปีที่แล้ว รัฐบาลมีความต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศเ กษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรม เมื่อสองทศวรรษที่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งและกาลังเรียนรู้ (ถ้าเปรียบกับมนุษย์ก็เหมือนเด็กทารกที่ต้องมีผู้ใหญ ่เป็นพี่เลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อม คอยชงนมใส่ขวดและป้อนเข้าปาก คอยไล่ยุงไล่ไรที่มากัดมาตอม) ภาครัฐต้องทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้โรงงานอุตสาหกรร มรถยนต์โดยใช้มาตรการควบคุมการนาเข้ารถยนต์ใช้แล้วจา กต่างประเทศ มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ในปี 2534 ในฉบับที่ 83 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 85 ในปีเดียวกัน เนื้อหาสาระเป็นการห้ามนาเข้ารถยนต์ใช้แล้วจากต่างปร ะเทศ ยกเว้นรถยนต์คันนั้น ได้มีการครอบครองในต่างประเทศจากผู้นาเข้ามาไม่น้อยก ว่า 18 เดือน หรือมีการจดทะเบียนเป็นครั้งแรกในต่างประเทศไม่เกิน 60 วันก่อนวันที่บรรทุกจากประเทศต้นทางมาประเทศไทย นับจากวันที่ประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ธุรกิจนาเข้าชิ้นส่วนเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศ ก็ยังสามารถดาเนินการได้เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาก่ อน เพราะสินค้าที่นาเข้าไม่ใช่รถยนต์ใช้แล้ว
  ในปี 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ใ หม่ว่าด้วยการอนุญาตให้นารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในรา ชอาณาจักร โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศในปี 2534 แล้วให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน เนื้อหาสาระหลักๆของระเบียบปี 2549 ยังคงคล้ายๆกับระเบียบปี 2534 แต่จุดเปลี่ยนที่สาคัญอยู่ที่มีการเติมความหมายของรถ ยนต์ใช้แล้วให้ชัดขึ้น โดยให้ความหมายว่า
  “การนาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว หมายถึง การนารถยนต์นั่งสาเร็จรูปที่ใช้แล้ว”
  ในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ปี 2549 จะใช้คาว่า รถยนต์นั่งสาเร็จรูปที่ใช้แล้ว มาแทน รถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว ที่ตีพิมพ์ในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ปี 2534 ทุกคา นั่นยิ่งย้าชัดกว่าระเบียบปี 2534 ว่า รถยนต์ที่ไม่ได้นาเข้ามาสาเร็จรูปหรือเป็นคัน จะไม่เข้าระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ปี 2549
  กรมศุลกากร
  “ตามกฎหมายศุลกากร รถยนต์จัดไว้ในกลุ่มของยานบก ลักษณะของ ยานบก คือเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ด้วยกาลังเครื่องยนต์ จะเป็นเครื่องยนต์แบบใดก็ได้ เช่นเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า หรือกังหันก๊าซ โดยปกติการขับเคลื่อนยานยนต์จะใช้ล้อตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีแชสซีส์ยานยนต์ กระปุกเกียร์และตัวควบคุมสาหรับการเปลี่ยนเกียร์ และเครื่องอุปกรณ์การบังคับเลี้ยวและการห้ามล้อ แต่ยานที่มีล้อสามล้อ ก็จัดเข้าพิกัดประเภทนี้ได้ ถ้ามีน้าหนักเบาและการสร้างที่ไม่ยุ่งยาก เช่น ประกอบด้วยเครื่องยนต์และล้อของรถจักรยานยนต์ แต่มีโครงสร้างเชิงกลแบบยานยนต์”
  สินค้าที่ผู้นาเข้าชิ้นส่วนใช้แล้วจากต่างประเทศ หากไม่ได้มีลักษณะของยานบก ก็สามารถนาเข้าและเสียภาษีได้ตามกฎหมายศุลกากร
  สาหรับประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐส่วนให ญ่ ไม่ทราบถึงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ทั้งปี 2534 และปี 2549 จึงเข้าใจผิดว่ารถยนต์นั่งใช้แล้วจากต่างประเทศสามาร ถนาเข้าสาเร็จรูปได้ แต่ที่ผู้ประกอบการรถจดประกอบนาเข้าเป็นชิ้นส่วนแล้ว มาประกอบเป็นรถยนต์ใหม่นั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีนาเข้า เป็นคากล่าวหาที่ผิดอย่างไม่ยุติธรรม เพียงเพราะไม่ทราบข้อเท็จจริง
  กรมสรรพสามิต
  ผู้ประกอบการรถยนต์จดประกอบ เมื่อได้นาชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วมาประกอบขึ้นเป็นรถย นต์สาเร็จรูป ภาระภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นทันที จึงต้องทาเรื่องเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ประกอบขึ้ น
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนภาษีสรรพสามิต
  ผู้ประกอบการต้องยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนสรรพสามิตกั บกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบกา รว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่จะขอขึ้นทะเบียน เป็นโรงประกอบรถยนต์หรือไม่ หากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ถึงจะออกใบทะเบียนสรรพสามิตให้ ( ภษ. 02-04 ) ผู้ประกอบการต้องทาบัญชีรายวันแสดงการรับและการจ่ายว ัตถุดิบ (แบบ ภษ. 03-05) และ บัญชีประจาวันแสดงการผลิตและการจาหน่าย ( แบบ ภษ. 03-06 ) และต้องนาส่งบัญชีทั้งสองเล่มต่อกรมสรรพสามิตเพื่อตร วจสอบทุกเดือน ทางกรมสรรพสามิตเองจะมีการสุ่มออกตรวจสอบสถานประกอบก ารเป็นครั้งคราว เพื่อมั่นใจว่าผู้ประกอบการปฏิบัติทุกอย่างถูกต้องตา มข้อกาหนดของกรมสรรพสามิต
  การยื่นเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ( ภษ.01-44) (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเป็นราคาที่ผู้ประกอบต้องประเมินตนเอง) ให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอย่างน้อย 7 วัน ผู้ประกอบการถึงจะสามารถเสียภาษีสรรพสามิตได้ เมื่อได้ชาระภาษีสรรพสามิตไปแล้ว กรมสรรพสามิตจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการ และออกใบรับรองการชาระภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่ว นเก่านาเข้าเพื่อจัดส่งไปให้กรมการขนส่งทางบกโดยตัวก รมสรรพสามิตจะเป็นผู้จัดส่งด้วยตนเอง
  ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจะมีการประสานงานกับกรมกา รขนส่งทางบกเองด้วย
  สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  ในปัจจุบัน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กาหนดว่ารถยนต ์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้เบนซินหรือดีเซล เป็นเชื้อเพลิงต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานรถยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 7 มาตรฐานเลขที่ มอก.2160-2546
  ผู้ประกอบการต้องยื่นคาร้องขอนาส่งรถยนต์เพื่อทดสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่สานักงานมาตรฐานฯ ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตามที่สานักงานมาตรฐานฯกาหนด จะมีหนังสือนัดทดสอบรถยนต์ ผู้ประกอบการจะต้องนาส่งรถยนต์เข้าทดสอบภายใน 30 วัน ค่าเกณฑ์กาหนดค่อนข้างสูง รถยนต์ที่สันดาปไม่ดีจริง ไม่มีทางผ่าน บางคันอาจจะโดนทดสอบถึง 3 ครั้งก็ยังไม่ผ่าน หากผลการทดสอบผ่าน สานักมาตรฐานฯ จะออกหนังสือแจ้งผลการทดสอบ เพื่อให้นาส่งให้กรมการขนส่งทางบก เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้รับใบผลที่ผู้ประกอบการส่งม อบให้ จะส่งเรื่องย้อนกลับให้สานักงานมาตรฐานฯยืนยันว่าเป็ นใบผลทดสอบจริงที่ออกโดยสานักงานมาตรฐานฯ
  กรมการขนส่งทางบก
  ประเภทของรถยนต์ที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งท างบกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกมีดังต่อไปนี้:
  1.รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ หรือรถที่นาเข้าจากต่างประเทศเพื่อจาหน่าย
  2.รถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่แจ้งเล ิกใช้แล้วภายในประเทศ
  3.รถประกอบขึ้นใหม่จากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่นาเข้ าจากต่างประเทศ
  4.รถที่มีการเปลี่ยนโครงคัสซี หรือรถที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงดัสซี โดยมีโครงดัสซีเดิมเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละห้าสิบ
  5.รถนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการตนเอง
  ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารตามที่กรมการขนส่งทางบกกา หนด กรมการขนส่งทางบกจะส่งตัดบัญชีโครงรถและเครื่องยนต์ก ับกรมศุลกากร เมื่อสามารถตัดบัญชีกับกรมศุลกากรได้แล้ว ถึงจะนัดทดสอบรถยนต์โดยใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งในขนส่งฯ เท่านั้น ไม่สามารถตรวจนอกสถานที่ได้ อุปกรณ์ที่ตรวจสอบค่อนข้างจะทันสมัย และการทดสอบค่อนข้างรัดกุมรถบางคันกว่าจะทดสอบผ่าน ต้องขอเข้าการทดสอบหลายรอบ นายช่างผู้ทดสอบรถยนต์จะแจ้งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้รถยนต์คันที่ตรวจสอบ สามารถใช้ในถนนได้จริง และมีความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ตามที่กรมขนส่งฯกาหนด สาหรับรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบมลพิษจากสานักงานมาตรฐาน ฯ กรมการขนส่งฯจะส่งหนังสือเพื่อขอการยืนยันกับสานักงา นมาตรฐานฯอีกรอบ
  ในใบคู่มือจดทะเบียนสาหรับรถยนต์จดประกอบ จะมีระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้า 18 ซึ่งเป็นหน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ โดยจะระบุว่าเป็น รถประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า และระบุว่าได้เสียภาษีสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอะไร ลงเลขที่ใบเสร็จสรรพสามิต เพื่อจะให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าเป็นรถจดประกอบจากชิ ้นส่วนเก่า ไม่ใช่เป็นรถยนต์ใหม่ที่ประกอบจากชิ้นส่วนใหม่ และสามารถตรวจสอบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์ที่ไ ด้เสียภาษีสรรพสามิตจริงจากกรมสรรพสามิต
  จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ประกอบการนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช ้แล้วและผู้ประกอบการรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดประกอบ ที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ภาครัฐ ย่อมเป็นผู้ประกอบการที่สุจริต และชอบด้วยกฎหมาย
  ผู้ประกอบการนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช ้แล้วและผู้ประกอบการรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดประกอบ มีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ:
  ผู้ประกอบการชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซค์ ผู้ประกอบการร้านตัดผม
  ผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้า ผู้ประกอบการคาร์แคร์ ผู้ประกอบการทนายความ
  ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการซักรีด ผู้ประกอบการโรงงานเฟอร์นิเจอร์
  ผู้ประกอบการโรงพยาบาล ผู้ประกอบการธนาคาร ผู้ประกอบการร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า
  ผู้ประกอบการรีไซเคิล(รับซื้อของเก่า) ผู้ประกอบการร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และ และ และ และ และ
  ผู้ประกอบการนาเข้ารถยนต์ใหม่ และ ผู้ประกอบการโรงงานประกอบรถยนต์ใหม่จากชิ้นส่วนใหม่
  ที่ประกอบการอย่างสุจริตในประเทศไทย ภายใต้กฎหมายเดียวกัน หากภาครัฐสามารถแก้กฎหมายให้ผู้ประกอบการที่ชอบด้วยก ฎหมายปัจจุบัน ให้เป็นผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายที่แก้ใหม่ได้ ในสังคมประชาธิปไตย คิดว่าภาครัฐจะสามารถอยู่อย่างชอบธรรมได้หรือ
  ทางออกของปัญหา
  มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปลดล๊อคพันธนาการอายุสองท ศวรรษ
  มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีเสรีการค้าอย่างแท้จริง
  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้
  มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คนไทยที่มีสมองคิดเองสามารถเลือกซื้อรถยนต์ได้อย่ างเสรี
  มันสมควรแล้วหรือ ที่ภาครัฐที่พยายามประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าไทยเรามีวิส ัยทัศน์กว้างไกล มีเสรีทางด้านการค้า ปกครองระบบประชาธิปไตย แต่กลับจะออกกฎหมายย้อนหลังไปมากกว่า 21 ปี ในปี 2534 รัฐบาลสมัยนั้นแค่กีดกันการค้า โดยการห้ามนาเข้ารถยนต์สาเร็จรูป แต่มาปี 2555 รัฐบาลกลับถอยหลังลงไปอีก โดยการจะห้ามนาเข้าโครงรถยนต์และโครงรถจักรยานยนต์ใช ้แล้ว
  นโยบายการค้าเสรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัต ราที่สูงและขจัดข้อบังคับต่างๆ ที่กีดกัน การค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศที่ใช้นโยบายการค้าเสรีจะมีลักษณะโดยทั ่วไป ดังนี้ 1) ดาเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันทา กล่าวคือ เลือกผลิตแต่สินค้าที่ประเทศนั้นมี ประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตต่า 2) ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศแต่อย่างใด คงเก็บแต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 3) ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศห นึ่ง มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้า ของทุกประเทศเท่าๆ กัน 4) ไม่มีข้อจากัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการควบคุมการนาเข้าหรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรค ต่อการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุม สินค้าบางอย่างที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ศีลธรรมจรรยา หรือความมั่นคงของรัฐเท่านั้น
  หากรัฐบาลปล่อยให้มีการนาเข้ารถยนต์สาเร็จรูปใช้แล้ว อย่างเสรี ข้อเสียต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้ง 3 ข้อ จะถูกแก้ไขให้หมดไป
  1.ปัญหาการเลี่ยงภาษีนาเข้าจะไม่มี หากกรมการค้าต่างประเทศยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ปี2549 จะไม่มีผู้ประกอบการนาเข้ารถยนต์ใช้แล้วมาในรูปแบบขอ งชิ้นส่วน แล้วมาประกอบเป็นคัน ผู้ประกอบการจะลดต้นทุนในการรื้อรถยนต์และค่าประกอบร ถยนต์ใหม่ เอาต้นทุนที่ลดลงเหล่านี้ไปเสียเป็นภาษีรัฐ ถึงแม้จะเสียภาษีที่สูงกว่าที่ผู้ประกอบการเคยเสียเป ็นชิ้นส่วนมาก แต่ผู้ประกอบการสามารถยอมรับได้ เพราะรถยนต์ได้นาเข้ามาสาเร็จรูปอย่างถูกต้องตามกฎหม าย
  2.ปัญหาเรื่องคุณภาพของรถยนต์จะไม่มี เพราะไม่มีการรื้อรถยนต์และประกอบใหม่ คุณภาพรถยนต์ประกอบนอกมาอย่างไร นาเข้าอย่างนั้น และจาหน่ายให้กับผู้บริโภคตามคุณภาพนั้น หรือมีการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้ใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น ในราคาที่ไม่สูงเท่ารถยนต์ใหม่
  3.ปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าจะไม่มี เพราะประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นคนขาย และผู้ประกอบการไม่มีดัดแปลงหรือรื้อถอนรถยนต์เหล่าน ั้น ยังคงเก็บความเป็นรถยนต์ตามสภาพที่เจ้าของเครื่องหมา ยการค้าให้มา
  หากไม่มีการกีดกันทางด้านการค้า คนชั้นกลางถึงชั้นล่างรุ่นใหม่จะได้มีโอกาสขึ้นมาพัฒ นาตนเอง ขึ้นมาประกอบธุรกิจรถยนต์อย่างสร้างสรรค์ และอาจพัฒนาจนถึงขั้นมีเครื่องหมายการค้าของคนไทย มาเลเซียยังมี PROT0N อินเดียยังมี TATA
  ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการรถยนต์จดประกอบ ไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ในทางกลับกัน กลับคอยจ้องกลั่นแกล้ง คอยจ้องทาลาย อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน ปี2554 กรมสรรพสามิตได้มีการระงับการชาระภาษีสรรพสามิตรถยนต ์ โดยไม่มีบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ประกอบการทาการค้าอยู่เป็นปรกติ แล้วมาวันหนึ่งโดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน ก็มีหนังสือแจ้งมาว่าให้หยุดชาระภาษีสรรพสามิตชั่วคร าว โดยให้เหตุผลว่า เพื่อจัดระเบียบ รถยนต์ที่ประกอบไว้แล้วเกือบสามพันทั่วประเทศ เป็นต้นทุนเท่าไหร่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางถึงชั้นล่าง (ถึงต้องมาค้ารถยนต์เก่า) เงินทุนส่วนใหญ่ต้องไปกู้มาดาเนินธุรกิจ แต่โดนภาครัฐดองไว้สองเดือนเต็มๆ พอเปิดให้เสีย ก็บังคับให้เสียภายใน 4 วัน หลังจากนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เปิดให้เสียภาษีสรรพสามิตตามระเบียบ (ระเบียบของการเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนเป็นโรงอุตสาหกรรม และต้องแจ้งแบบราคาขาย ณ โรงงาน ราคาขาย ณ โรงงานเป็นราคาที่ผู้ประกอบต้องประเมินตนเอง) ภาษีสรรพสามิตขึ้นอยู่กับราคาขายหน้าโรงประกอบ แต่ทุกวันนี้ กรมสรรพสามิตเป็นคนกาหนดราคาประเมินเพื่อให้ผู้ประกอ บการเสียภาษีสรรพสามิต โดยราคาประเมินที่กาหนดให้ สูงกว่าราคาจริงที่ผู้ประกอบการขายอยู่หลายเท่า
  รัฐบาลทั่วโลกเขามีแต่คุมไม่ให้ผู้ประกอบการขายเกินร าคาที่กาหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ภาครัฐลงมาควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการขายต่ากว่าราค าที่กาหนด และเป็นราคาที่เกินกว่าความจริงหลายเท่า เป็นราคาที่เสียไม่ได้ เพราะจานวนเงินภาษีที่เสียไปสูงกว่าจานวนเงินที่เก็บ ได้จากราคาขายจริงเสียอีก
  บางเวลาจะมีเจ้าหน้าของภาครัฐบางหน่วยงาน ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชน กล่าวหาและให้ความรู้อย่างผิดๆกับประชาชน โดยพยายามกล่าวหาว่า ผู้ประกอบการรถยนต์จดประกอบเป็นแก๊งโกงชาติ พยายามหลีกเลี่ยงภาษี ประชาชนผู้ครอบครองรถยนต์จดประกอบจะมีความผิดไปด้วย
  ผู้ประกอบการเสียภาษีสรรพสามิตไม่ได้ไม่พอ ยังจะไม่ให้ขายรถยนต์ในสต๊อกที่เสียภาษีไปก่อนหน้านั ้นอีก
  แล้ววันนี้ ครม. ก็มีมติไม่ให้นาเข้าโครงรถยนต์และโครงรถจักรยานยนต์ใ ช้แล้วอีก รวมไปถึงหัวตัดก็ห้ามนาเข้า
  หากต้องการเป็นรัฐบาลที่คอยกีดกันการค้าเพื่ออุตสาหก รรมรถยนต์ภายในประเทศ ทาไมถึงปล่อยให้มีการนาเข้ารถยนต์ใหม่อย่างเสรี ทั้งๆที่รถยนต์ที่อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศไทยผลิ ตขึ้นมาก็เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่ใช่รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใหม่ที่ผู้นาเข้าอิสระ เป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน เกรดเดียวกัน ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับสินค้าที่อุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตออกสู่ตลาด จะเห็นได้ตามสื่อต่างๆที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยน ต์ในประเทศไทย (ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการโดยเจ้า ของเครื่องหมายการค้าทางต่างประเทศ) พยายามออกมาโอดครวญ พยายามออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาช่วยปกป้อง ไม่เคยมีครั้งไหนที่โรงงานรถยนต์กล่าวหารถยนต์จดประก อบ เพราะมันเป็นตลาดคนละกลุ่ม (เปรียบเสมือนภัตตาคารแชงกรีร่า คงไม่มีออกมาโวยว่าถูกร้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยวที่เข่น รถมาจอดหน้าร้านแย่งลูกค้า) ที่เห็นมีแทบทุกสื่อมีแต่กล่าวหาผู้นาเข้ารถยนต์อิสร ะ(เกรย์มาร์เก็ต) เพราะรถยนต์ใหม่ที่ผู้นาเข้าอิสระเป็นรุ่นเดียวกับที ่โรงงานรถยนต์ผลิต แต่ผู้นาเข้าอิสระ สามารถเปิดราคาให้ถูกกว่ารถยนต์ที่โรงงานในประเทศประ กอบ
  เองเสียอีก (โรงงานรถยนต์ในประเทศไทย ตั้งราคาไว้สูงเกินไป หรือผู้นาเข้าอิสระมีหนทางการลดภาษีนาเข้า?) งานนี้ที่มาลงที่รถจดประกอบ เป็นเพราะต้องหาแพะหรือเปล่า?
  หากต้องการเป็นรัฐบาลที่คอยกีดกันการค้าเพื่ออุตสาหก รรมภายในประเทศ
  ทาไมถึงปล่อยให้มีการนาเข้าเสื้อผ้าทั้งเก่าและใหม่จ ากต่างประเทศ ทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่น มีโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าน่าจะมากเป็นอันดับหนึ่งของอ ุตสาหกรรมไทย เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ก็มีการปล่อยให้นาเข้าเฟอร์นิเจอร์เก่าและใหม่อย่างเ สรี ทั้งๆที่ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จานวนมาก หรือเป็นเพราะเจ้าของโรงงานเย็บผ้าและโรงงานทาเฟอร์น ิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นคนไทยแท้ๆ ถึงไม่ต้องไปคุ้มครองเขา
  เตือน : กระทู้เก่า
  กระทู้นี้เก่ากว่า 360 วัน ข้อมูลและสินค้าบางรายการ อาจจะไม่ตรงกับปัจจุบัน โปรดสอบถามก่อน

 2. #2
  ชิ cobayashi's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  ข้อความ
  1,038
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล

 3. #3
  Junior Member basszacup2537's Avatar
  วันที่สมัคร
  Nov 2011
  ข้อความ
  62
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  7

  มาตรฐาน

  ขอแบบ สรุปๆๆ ใครก็ได้บอกที

 4. #4
  Senior Member arty_oh's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2009
  ข้อความ
  2,613
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  2
  Feedback Score
  1 (100%)
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  ลองคิดเล่นๆนะ
  ถ้ากดหมายอนุโลมให้ การเสียภาษีรถนำเข้า ราคาใกล้เคียงกับรถที่ผลิตในประเทศไทย ถาษีอาจจะแพงกว่านิดหน่อย เพื่อให้คนไทยเลิกใช้วิธีการนำชิ้นส่วนรถจากเมืองนอก ประกอบ
  ผมก็ยังมั่นใจแบบลึกๆอยู่ว่า คนไทยจะไม่เลิกใช้วิธีการนำชิ้นส่วนจากเมืองนอกเข้าม า เพราะอะไรรู้ปะ เพราะ รถที่ผลิตนอกประเทศมักมีคุณภาพ ดีกว่ารถที่ผลิตในไทย
  มันสะท้อนอะไรรู้มั๊ย คิดแบบ ขำๆคือ มันสะท้อนว่า คนไทยไม่มั่นใจในฝีมือของคนในชาติเดียวกัน 5555555
  ซึ่งมันคือเรื่องจิง
  แถม อีกอย่าง มันไม่ผูกขาด จากยี่ปั๋ว ในไทย ที่หัวไม่ทันสมัย คิดแต่เรื่องผลกำไรมากเกินตัว จนทำให้รถแต่ละรุ่นไม่ต่างจาก ขนมเกรียบกุ้ง ไม่มีคุณภาพ  ผมพูดเล่นๆนะ อิอิ

 5. #5
  Senior Member arty_oh's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2009
  ข้อความ
  2,613
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  2
  Feedback Score
  1 (100%)
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้  ก็เพราะ เขาจะต้องขอเอี่ยวเรื่องรายได้อยู่ตลอดงัยหล่ะ ไม่กล้าปล่อยเป็นการค้าเสรีหรอก ไม่งั้นภาครัฐจะเอารายด้ายมากใหนหล่ะคร๊าบบบบบบบบ 55555555
  แต่ความคิดแบบนี้ ผมว่า รัฐ********โคตรขี้กลัวเลย เพราะถ้าใจถึงเปิดเป็นการค้าอย่างเสรีแบบ ที่โฆษณา ปาวๆ จิงๆละก็ รับรองรวยกว่าเดิมอีก เชื่อใหม๊หล่ะ ไม่เชื่อ ลองถาม สิงคโปรดู ว่า รวยได้ยังงัย 555

 6. #6
  momo's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2006
  สถานที่
  ขับคนเดียว...เสียวลำพัง
  ข้อความ
  145
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน

  เห็นด้วยครับ
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ arty_oh อ่านข้อความ
  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้  ก็เพราะ เขาจะต้องขอเอี่ยวเรื่องรายได้อยู่ตลอดงัยหล่ะ ไม่กล้าปล่อยเป็นการค้าเสรีหรอก ไม่งั้นภาครัฐจะเอารายด้ายมากใหนหล่ะคร๊าบบบบบบบบ 55555555
  แต่ความคิดแบบนี้ ผมว่า รัฐ********โคตรขี้กลัวเลย เพราะถ้าใจถึงเปิดเป็นการค้าอย่างเสรีแบบ ที่โฆษณา ปาวๆ จิงๆละก็ รับรองรวยกว่าเดิมอีก เชื่อใหม๊หล่ะ ไม่เชื่อ ลองถาม สิงคโปรดู ว่า รวยได้ยังงัย 555
  เคยมีคนบอกผม สมัยผมเริ่มแต่งรถใหม่ ๆ

  เค้าบอกว่า

  ถ้าจะซื้อ ซื้อที่เราชอบ เอาที่สวยถูกใจพอ

  มันจะดี หรือมันจะห่วย อย่าได้แคร์

  เพราะถ้าเวลารถเสีย เราจะมีใจ ที่จะซ่อมมัน

 7. #7
  Senior Member faarts's Avatar
  วันที่สมัคร
  Nov 2011
  สถานที่
  kbu scooter gang
  ข้อความ
  2,181
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  1
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  ติดต่ดได้ทางfacebook faart_kbu@hotmail.com
  เบอร์ติดต่อ 0832227515 ทรูมูฟ
  อีกเบอร์ 0879223080 12call
  Kbu Scooter Gang

 8. #8
  fourbdo313's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  ข้อความ
  39
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  3
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  0

  มาตรฐาน

  Name: 9_副本.jpg
Views: 384
Size: 46.3 KB
  ถูกครับ

 9. #9
  สงขลา400's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  ข้อความ
  2,850
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 2 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  Feedback Score
  1 (100%)
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ arty_oh อ่านข้อความ
  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้

  ก็เพราะ เขาจะต้องขอเอี่ยวเรื่องรายได้อยู่ตลอดงัยหล่ะ ไม่กล้าปล่อยเป็นการค้าเสรีหรอก ไม่งั้นภาครัฐจะเอารายด้ายมากใหนหล่ะคร๊าบบบบบบบบ 55555555
  แต่ความคิดแบบนี้ ผมว่า รัฐ********โคตรขี้กลัวเลย เพราะถ้าใจถึงเปิดเป็นการค้าอย่างเสรีแบบ ที่โฆษณา ปาวๆ จิงๆละก็ รับรองรวยกว่าเดิมอีก เชื่อใหม๊หล่ะ ไม่เชื่อ ลองถาม สิงคโปรดู ว่า รวยได้ยังงัย 555
  ..............เห็นด้วยน่ะ..............
  .. banchong_cp@hotmail.com..
  ....บรรจง ช่อมณี....
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  125 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  ----081-9572495----

  *****ทำวันนี้ห้ายดีที่สุด*****


 10. #10
  Member
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  ข้อความ
  289
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  8

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ arty_oh อ่านข้อความ
  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้  ก็เพราะ เขาจะต้องขอเอี่ยวเรื่องรายได้อยู่ตลอดงัยหล่ะ ไม่กล้าปล่อยเป็นการค้าเสรีหรอก ไม่งั้นภาครัฐจะเอารายด้ายมากใหนหล่ะคร๊าบบบบบบบบ 55555555
  แต่ความคิดแบบนี้ ผมว่า รัฐ********โคตรขี้กลัวเลย เพราะถ้าใจถึงเปิดเป็นการค้าอย่างเสรีแบบ ที่โฆษณา ปาวๆ จิงๆละก็ รับรองรวยกว่าเดิมอีก เชื่อใหม๊หล่ะ ไม่เชื่อ ลองถาม สิงคโปรดู ว่า รวยได้ยังงัย 555
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

 11. #11
  ln-106's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  สถานที่
  Angthong City & Taklom Family
  ข้อความ
  2,707
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  3
  Feedback Score
  3 (100%)
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ arty_oh อ่านข้อความ
  เวลา 21 ปี มันมากเกินไปหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องคอยโอบอุ้มโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เคยเป็นเด็กทารกในสายตาของรัฐบาลสมัยนั้น
  เวลา 21 ปี มันน่าจะเพียงพอหรือยังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ใช้ในพัฒนาทักษะอย่างไร้คู่แข่งทางด้านการค้า
  เวลา 21 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านั้นยังคงต้องการพี่เ ลี้ยงคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ คอยชงนมใส่ขวดนม และต้องคอยถือขวดนมคาปากให้ มันสมควรแล้วหรือสาหรับภาครัฐที่จะฝากความหวังและอนา คตกับเด็กทารกที่ไม่ยอมโตซะทีเหล่านี้  ก็เพราะ เขาจะต้องขอเอี่ยวเรื่องรายได้อยู่ตลอดงัยหล่ะ ไม่กล้าปล่อยเป็นการค้าเสรีหรอก ไม่งั้นภาครัฐจะเอารายด้ายมากใหนหล่ะคร๊าบบบบบบบบ 55555555
  แต่ความคิดแบบนี้ ผมว่า รัฐ********โคตรขี้กลัวเลย เพราะถ้าใจถึงเปิดเป็นการค้าอย่างเสรีแบบ ที่โฆษณา ปาวๆ จิงๆละก็ รับรองรวยกว่าเดิมอีก เชื่อใหม๊หล่ะ ไม่เชื่อ ลองถาม สิงคโปรดู ว่า รวยได้ยังงัย 555
  ถ้ายินยอมมีส่วนแบ่งให้ รัฐฯ อะไรก็เกิดขึ้นได้ 55+ ชอบครับ

  Melody Moto

  SR/SRX แวะมาได้ครับ =>http://www.melody-moto.blogspot.com

 12. #12
  Member
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  ข้อความ
  289
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  8

  มาตรฐาน

  ถ้ารัฐอยากได้เงินไปบริหารจัดการในประเทศ ลองคิดดูสิว่า สมมุติว่ามีรถอินวอยที่อยากจดทะเบียนให้ถูต้องตามกฎห มายสัก100,000คัน รัฐอนุโลมค่าจดทะเบียนสักคันละ30,000บาท รัฐจะได้เงินเข้ากองคลัง 3,000,000,000บาท(สามพันล้านบาท) รัฐยังมีรายได้จากการจด สพม และการต่อภาษีรายปีอีก

  อีกอย่างผมว่าตอนนี้อย่าเรียกว่าการค้าเสรีเลยครับ ในส่วนตัวผมมันคือทุนนิยมครับ

 13. #13
  Member
  วันที่สมัคร
  Oct 2011
  ข้อความ
  146
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  7

  มาตรฐาน

  ผมเจ้าของกระทู้บอกตรงๆเลยนะ พวกยักไหย่วงการมอเตอไซต่อไปนี้ เขาจะเอารถไหย่มาขาย ราคาคันละเปน เเสนๆแบบนินจา650 er6n อะไรประมานนี้ ถ้าเรายังอินวอยกันโครมๆเอาชิ้นส่วนไปจดทะเบียนกันโค รมๆไครล่ะจะไปซื้อรถของพวกเขา ซึ่งเเพงกว่า ไม่ตรงสเป็กพวกเรา ผมมองหา suzuki gsx-r400 r7 ถามว่ามันมีขายไหมอ่ะในศูนอ่ะ รถ20ปีมาละ วงการอินวอย ราคาคงสุง กดราคากันน่าดู55555+ กรรมประเทศไทย

 14. #14
  Senior Member arty_oh's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2009
  ข้อความ
  2,613
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  2
  Feedback Score
  1 (100%)
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  เหตุกาณแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิด มันเกิดมานานแล้วครับ ทำไรไม่ได้หรอก ใจเย็นๆ เราก็ดำเนินชีวิตของเราต่อไป ยากที่จะบังคับใช้ได้ ยกเว้นว่าจะมีกฏหมายยกเลิกการใช้รถเก่า ถ้ามีจริง คงมีคนยอมให้ทำละนะ55555 ยากครับ
  ไม่งั้นตาสีที่ขี่ y80 ป๊อกๆๆๆๆ ขนเครื่องพ่นยาไปนา คงได้หันมาขี่drag star ไปทำนาแน่ๆ ลองคิดดูมันจะเป็นไปได้มั๊ย เกี่ยวข้าวอีกกี่ถึงจะมีเงินซื้อรถไปทำนานแสนกว่าๆ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย arty_oh : 05-02-2012 เมื่อ 20:57

 15. #15
  Member
  วันที่สมัคร
  Oct 2011
  ข้อความ
  146
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Feedback Score
  0
  ผลการให้คะแนน
  7

  มาตรฐาน


  [QUOTE][/เหตุกาณแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิด มันเกิดมานานแล้วครับ ทำไรไม่ได้หรอก ใจเย็นๆ เราก็ดำเนินชีวิตของเราต่อไป ยากที่จะบังคับใช้ได้ ยกเว้นว่าจะมีกฏหมายยกเลิกการใช้รถเก่า ถ้ามีจริง คงมีคนยอมให้ทำละนะ55555 ยากครับ
  ไม่งั้นตาสีที่ขี่ y80 ป๊อกๆๆๆๆ ขนเครื่องพ่นยาไปนา คงได้หันมาขี่drag star ไปทำนาแน่ๆ ลองคิดดูมันจะเป็นไปได้มั๊ย เกี่ยวข้าวอีกกี่ถึงจะมีเงินซื้อรถไปทำนานแสนกว่าๆ QUOTE] มันเปนไปได้ครับ เขาไม่ไห้นำเข้าครับไม่ได้หมายความว่าไม่ไห้ขับเเต่ค นที่ขับกันอยู่ก็ขี่ต่อไปแต่คงต้องระวังตัวด้วย อะไหล่ก็คงเเพงหายากพวกนายทุนกดราคาอยู่เเล้ว ไอ้ที่ว่ายากที่จะบังคับไช้เขาบังคับเเล้วครับเเต่เร าพวกระดับรากหญ้าไม่ไม่สะเทือนมากเเต่มันก็มีผลกระทบ มากกว่าเเต่ก่อนแน่นอนเพราะมันจะสะเทือนไปทุกหน่วยงา น เขาก็คงจะเพ่งเล็งพวกอินวอยมากกว่าเดิม เจอด่านหรือว่า สรรพสามิตก้ตัวไครตัวมันละกันครับ ส่วนตาสี คงไม่ต้องไปทรมานตัวเองหรอกครับขับอะไรก็ขับต่อไปแต่ พวกเราออกทริปขับไปในเมืองกัน ก็ระวังกันไห้มากๆ เเล้วจะรู้ว่ามันกระทบจริงๆ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •