อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ teang30 อ่านข้อความ
มีล้ออะไหล่ 50sเปล่าคับ
มีแต่จับล้ออะไหล่ ล้ออะไล่ไม่มีครับ ขอบคุณครับ