หายไปตั้งนานมีเพื่อนเติมเลยem95 มีข่าวทรีปที่ใหนบอกกับตันด้วยนะ