หัวโหนกหรือรุ่นใหนก็ได้คับตัดเอา ช่วยชี้เป้าทีคับผม