ขอบคุณครับที่ชม ผม (บ้ายอ) อยู่ด้วยเดี่ยวเอารูปมาลงให้ดูทั้งหมดเลยนี่ ล้อเล่งนะครับ แล้วแวะมาดูบ่อย ๆ นะครับจะเอารูปรถสวย ๆ มาลงให้ดูบ่อย ๆ นะครับ /\2 /\2 /\2