อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Narok อ่านข้อความ
นี้รูปใบเสร็จส่งของนะครับ
แนบเอกสาร 3320615
แนบเอกสาร 3320616
ขอบคุณครับ