เป็นแลม2ใส่คาบูญี่ปู่น ตอนเช้าสตานยาก และถ้าจอดไว้ประมาณ30นาที
ก็สตานยากเหมือนเดิม ต้องมาดึงโชกเหมือนเก่า ทำอย่างนี้ทั้งวัน
ช่วยบอกวิธีหน่อยคับ