วันนี้ เวลา บ่ายโมงตรง สมาชิกแลมตานี ทุกๆท่าน มีนัดกัน เผื่อไปร่วมงาน แต่ง ยังลามอร์(ยังแบระ) ที่ อ.สะบ้าย้อย
ขอให้สมาชิกทุกๆ ไปร่วมตัวกันบ้านช่างยาของเรา จาบังตีกอ