ผมขอเบอร์พี่เอ๋ ที่ติดต่อได้ในปัจจุบันครับ ผมติดต่อแก่ไม่ได้เลยเป็นปีแล้วครับ