จะทำโปรอามแต่ไม่รู้จะถามใครอะ ขอรูปดูหน่อยนะจะขอบคุณมาก
ขอคำปรึกษาทีคับ/\2