"ผมคงไตร่ตรองไม่รอบคอบ ว่าอารมณ์ตอนคนอื่นเข้ามาอ่าน แล้วรู้สึกยังไง แต่อารมณ์ผม ณ ตอนนั้น ก็แค่หยอกเล่นแค่นั้น ไม่ได้มีนัยยะอะไร
ความจริงก่อนที่จะโพส เราได้คุยกันอย่างจริงใจแนบชิด แต่เพียงแค่ผมคิดสนุกอยากทะลึ่งโพสอะไรบางอย่างไป และมันทำให้เสียหาย ผมก็ขอโทษด้วย"

ผมก็เป็นคนแบบนี้ พูดตรง จริงใจ เห็นอย่างไร คิดอย่างไร ก็ว่ากันไปตามที่เห็นอย่างนั้น ความจริงมันอาจจะเป็นส่วนด้อยในตัวผมที่คนอื่นเขาไม่ ต้องการก็เป็นได้ .....