ขอเชิญร่วมงานโครงการสานฝันปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนว ัดขวาง
ระหว่าง วันที่ 28-29 เมษายน 2555
ณ โรงเรียนวัดขวาง ต. วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
: ชมรม รถเก่าลูกชาละวัน คลาสสิค
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อหาทุนสนับสนุน สร้างรั้วโรงเรียนวัดขวาง
2.เพื่อหาทุนสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดขวาง
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวคลาสสิค