ท่านใดมีคาร์บูเรเตอร์ DASH (แท้) กรุณาติดต่อที่ 087-6710985 ด้วยนะครับ