เมื่อคืนนั่งฟัง หินเหล็กไฟ อะกูสติก เลยซึ่งไปหน่ะหว่ะ