ทางเรา บริษัทพริ้งค์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นออแกนไนซ์เซอร์ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับทาง AIA
ในวันที่27มีนาคม ทาง AIA กับสำนักงาน คปภ. จะจัดกิจกรรม “ประกันภัยรวมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้ วยการสวมหมวกนิรภัย 100%” ขึ้น
เวลา 9.00-12.00
เส้นทางในการวิ่งขบวน ถ.รัชดาภิเษก
ทางเรามีค่าน้ำมันให้คันละ 400 บาท ถ้ามีคนซ้อนด้วย 800 บาท และของที่ระลึกของงาน
ทางเราใคร่ขอความร่วมมือกับทางสมาชิกthaiscooterนำรถ จักรยานยนต์ของคนในคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึงของงาน
เรามีความต้องการรถมอเตอร์ไซด์ในการจัดขบวนรณรงค์ครั ้งนี้ 50 คันค่ะ
รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ทางเราจะสามารถติดต่ อด้วยได้

Prink Team
089-9635497