เกิดจากความมือบอนของคนขี่ เดินไฟเองแต่เดินผิด ตอนนี้ไฟหน้า หลัง เบรค แตร ไม่ติดเลย สายไฟขาดบ้างไม่ครบบ้าง ช่วยแนะนำร้านด้วย แบบว่าวันเดียวเสร็จมีมั้ยครับ